Domáce násilie

Kanisová & Kanis Advokátska kancelária sa zapojila do Operačného programu Ľudské zdroje, kde v rámci projektu zameraného na boj proti domácemu násiliu „Komplexné právne služby pre obete domáceho násilia“ realizuje aktivity zamerané na podporu obetí trestných činov – osoby, ktoré sú obeťami domáceho násilia a osoby ohrozené viktimizáciou. V rámci hlavnej aktivity projektu poskytujeme komplexné právne služby obetiam domáceho násilia za finančnej podpory Európskej únie s cieľom Podpory rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy. Príslušnosť obetí domáceho násilia a osôb ohrozených násilím k špecifickému cieľu „Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie“ a k hlavnej aktivite projektu Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä ženy v nadväznosti na zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spočíva v tomto zákone zakotvenom práve obeti násilia a osoby ohrozenej násilím, ako obeti trestných činov, na právnu pomoc a práve na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou. Projekt je spolufinancovaný z ESF na základe Operačného programu Ľudské zdroje.

   
(c) Kanisová&Kanis
Free Internet Security -     WOT Web of Trust