, Právne služby - Advokátska kancelária Kanisová a Kanis

Právne služby

Zakladanie Offshore spoločností a starostlivosť o Offshore klientov

Našim klientom ponúkame zakladanie Offshore spoločností a starostlivosť o Offshore klientov po celú dobu trvania Offshore klienta/obchodnej spoločnosti, prostredníctvom našej spolupracujúcej obchodnej spoločnosti ATC SOLUTIONS Ltd., so sídlom Gracechurch Street 52-54, London, UK.

Prostredníctvom nášho spolupracujúceho partnera ponúkame našim klientom kompletné služby súvisiace s Offshore podnikaním: S nami nemusíte hovoriť aspoň tromi svetovými jazykmi, aby ste sa mohli rozhodnúť pre založenie Offshore spoločnosti, založiť Offshore spoločnosť a bezproblémovo prevádzkovať Offshore spoločnosť. Našim klientom vieme tiež sprostredkovať aj expandovanie podnikania do zaujímavých lokalít v UK, v celej EU, Číne a Hong-Kongu, Mongolsku, Singapure, či v Spojených arabských emirátoch. Sme hrdí na kvalitu a rýchlosť služieb, ktoré poskytujeme.

Pre prípad, že by však prišlo k spôsobeniu akejkoľvek škody vo vzťahu k našim klientom, naša kancelária je poistená na sumu 1.500.000,- €.

Občianske právo

1.Rodinné právo

2.Ochrana osobnosti

3.Dedičské právo

4.Bytové právo

5.Pozemkové právo

6.Autorské právo.

7.Spotrebiteľské právo.

8.Medicínske právo.

9.Právo duševného vlastníctva.

10.Zastupovanie klienta pred súdom vo všetkých občianskoprávnych sporoch.

11.Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva.

12.Mediálne právo.

Obchodné právo

1.Právo obchodných spoločností

2.Právo živnostenského registra.

3.Zmluvné právo

4.Právo cenných papierov

5.Zastupovanie v obchodných sporoch.

6.Vymáhanie pohľadávok.

7.Zastupovanie v mimosúdnych rokovaniach.

8.Súťažné právo

9.Náhrada škody.

Pracovné právo

Trestné právo

Správne právo

Počítačové právo

Služby Virtual Office

(c) Kanisová&Kanis
Free Internet Security - WOT Web of Trust